Wyślij wiadomość
Yixing bluwat chemicals co.,ltd
Produkty
Chemikalia oczyszczające wodę
Środek odbarwiający wodę
Anionowy poliakryloamid
Kationowy poliakrylamid
Chlorek Poliglinu
Czwartorzędowy polimer amonowy
Niejonowy poliakryloamid
Usuwanie koloru Chemical
Wiercenie dodatków do błota
Dicyandiamid, żywica formaldehydowa
Flokulant polielektrolitu
Siarczan żelaza
Agent naprawy kolorów
Koagulant i flokulant
Dezodorant na bazie roślin